Pełne zaangażowanie w prowadzenie każdej sprawy

Zasady współpracy

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od charakteru i stopnia zawiłości sprawy.

Kancelaria oferuje trzy systemy rozliczeń:

 

System stawki godzinowej

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o ilość przepracowanych godzin.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za prowadzenie danej sprawy.

 

Wynagrodzenie "success fee"

Forma wynagrodzenia stosowana łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym. Część wynagrodzenia zależna jest od wyniku konkretnej sprawy.