Pomoc prawna na najwyższym poziomie

Obszary praktyki

Działalność Kancelarii opiera się na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług w szczególności w zakresie:

PRAWA CYWILNEGO

  -

prawa zobowiązań (sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, bezpodstawne wzbogacenie, ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika)

  -

prawa rzeczowego (sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, przywrócenie utraconego posiadania, bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości)

  -

prawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, ustalenie nieważności testamentu)

  -

windykacja należności

PRAWA RODZINNEGO

  -

rozwód

  -

separację

  -

podział majątku wspólnego małżonków

  -

przysposobienie

  -

alimenty

  -

uregulowanie kontaktów

  -

pozbawienie/ograniczenie/przywrócenie/powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej

  -

ustalenie ojcostwa

PRAWA GOSPODARCZEGO

  -

windykacja należności

  -

negocjacje z kontrahentami

  -

sporządzanie i opiniowanie umów

  -

reprezentacja przez Sądami oraz innymi organami

PRAWA KARNEGO

  -

obrona w sprawach karnych, także na etapie postępowania wykonawczego

  -

reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych

PRAWA PRACY

  -

sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze

  -

odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  -

sprawy o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie