TX Nefario - шаблон joomla Форекс

Pomoc prawna na najwyższym poziomie

Obszary praktyki

Działalność Kancelarii opiera się na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług w szczególności w zakresie:

PRAWA CYWILNEGO

  -

prawa zobowiązań (sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, bezpodstawne wzbogacenie, ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika)

  -

prawa rzeczowego (sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, przywrócenie utraconego posiadania, bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości)

  -

prawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, ustalenie nieważności testamentu)

  -

windykacja należności

PRAWA RODZINNEGO

  -

rozwód

  -

separację

  -

podział majątku wspólnego małżonków

  -

przysposobienie

  -

alimenty

  -

uregulowanie kontaktów

  -

pozbawienie/ograniczenie/przywrócenie/powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej

  -

ustalenie ojcostwa

PRAWA GOSPODARCZEGO

  -

windykacja należności

  -

negocjacje z kontrahentami

  -

sporządzanie i opiniowanie umów

  -

reprezentacja przez Sądami oraz innymi organami

PRAWA KARNEGO

  -

obrona w sprawach karnych, także na etapie postępowania wykonawczego

  -

reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych

PRAWA PRACY

  -

sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze

  -

odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę

  -

sprawy o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie